Ocena brak

"O naśladowaniu Chrystusa"

Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012

Książeczka o dążeniu do doskonałości wewnętrznej przez naśladowanie Chrystusa, który jest naszym wzorem; wywarła ona ogromny wpływ na życie wierzących. Zazwyczaj się ją przypisuje Tomaszowi a Kempis (ok. 1380-1471).

Jest ona klasycznym wyrazem tzw. devotio moderna (łac. “pobożność nowoczesna”), będącej odmianą głęboko rozmodlonej i osobistej pobożności, która pod koniec XIV stulecia powstała w Holandii i upowszechniła się w pozostałych krajach Europy.

Zob. pobożność.

Podobne prace

Do góry