Ocena brak

O czym należy pamiętać kupując leki bez recepty?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Liczba leków, które możemy nabyć bez recepty Jest olbrzymia. Kiedy pojawiają się u nas niezbyt poważne dolegliwości zdrowotne, zastanówmy się więc, czy wizyta u lekarza jest rzeczywiście niezbędna i czy nie wystarczyłoby zasięgnięcie rady u farmaceuty.
Ludzie zażywają leki, od kiedy okazało się, że pewne rośliny potrafią uśmierzać ból albo leczyć rany. Obecnie lekarze mają do dyspo­zycji w walce z chorobami bardzo szeroki zakres środków medycznych. Część z nich jest wydawana w aptekach wyłącznie na receptę, ale nie wszyst­kie . Wiele dolegliwości można leczyć, za pomocą leków zakupionych za radą farmaceuty.
Niektórzy ludzie zbyt pochopnie decydują się na wizytę u lekarza, długie godziny wyczekują w zatłoczonej przychodni, by szukać porady w sprawie drobnych schorzeń, które szybko minęłyby samorzutnie, albo które mogliby skutecznie leczyć w domu środkami nabytymi w aptece. Tacy pacjenci są zwykle niezadowoleni, jeżeli nie otrzy­mują recepty, choć najczęściej potrzebują tylko kilku dni spędzonych w łóżku i ewentualnie łagod­nego środka przeciwbólowego.
Farmaceuta posiada odpowiednie kwalifikacje, żeby poradzić choremu, jakie leki są odpowiednie w przypadku określonej dolegliwości. Warto zatem z drobnymi sprawami zwracać się właśnie do niego. Niektórzy nie są świadomi, że farmaceuta nie tylko wydaje leki, ale powinien także udzielać porad albo polecać odpowiednie środki. Jeżeli farmaceuta stwierdzi, że niezbędna jest jednak wizyta u leka­rza, na pewno nas o tym poinformuje; ponadto zawsze powinniśmy zwrócić się do lekarza, jeśli dolegliwość nie mija.

Kiedy kupujemy medykamenty kierując się pora­dami farmaceuty, powinniśmy zawsze poinformo­wać go, na jakie schorzenia cierpimy, gdyż więk­szość leków posiada przeciwwskazania dotyczące zażywania ich przez niektóre osoby. Ważne jest także, by poinformować farmaceutę, jakie inne leki zażywamy, czy zostały przepisane przez lekarza, czy też sami kupiliśmy je w aptece, gdyż niektóre leki zażywane równocześnie mogą być niebezpieczne. Nawet jeśli kupujemy tylko lekarstwo na niestrawność, powinniśmy najpierw zapytać w aptece, czy bezpieczne jest zażywanie go równo­cześnie na przykład z lekiem przeciwkaszlowym, który akurat stosujemy.
Kobieta w ciąży powinna zawsze poinformo­wać o swoim stanie farmaceutę. On będzie wie­dział, które leki są dla niej bezpieczne lub może zasugerować wizytę u lekarza. Jest jeszcze sporo wątpliwości dotyczących wpływu wielu leków na rozwijający się płód - lepiej nie ryzykować.
Należałoby także poradzić się farmaceuty, które leki są przygotowane specjalnie dla dzieci. Opieku­nowie dzieci muszą postępować dokładnie według ulotki informacyjnej dołączonej do leku - prze­kroczenie dopuszczalnej dawki jest u dzieci jesz­cze bardziej niebezpieczne, niż u dorosłych. Leki przechowujemy tylko w miejscach niedostępnych dla dzieci. Chociaż wiele butelek i pojemników jest specjalnie zabezpieczonych przed otwarciem, ciekawskie maluchy często potrafią je otworzyć, stąd wiele przypadków zatrucia lekami u dzieci. Najlepiej byłoby trzymać leki w zamkniętej na klucz szafce.

Podobne prace

Do góry