Ocena brak

NUKLEOSOM

Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013

Jednostka strukturalna chro-matyny. Zbudowana jest z odcinka DNA nawiniętego na rdzeń białkowy, który jest kompleksem ośmiu białek histonowych, zwanego oktamerem histonowym. Białka histonowe budujące rdzeń to H2A, H2B, H3 i H4, ułożone są w sposób następujący: 2x (H2A-H2B) i 2x (H3-H4).

Długość odcinka DNA nawiniętego na rdzeń histonowy to ok. 200 par zasad. Histony oddziaływają z DNA jedynie poprzez kontakt ze szkieletem fosfodiestro-wym nici DNA, a więc po wewnętrznej powierzchni helisy DNA. W wyniki oddziaływań elektrostatycznych jak również wytworzeniem wiązań wodorowych pomiędzy szkieletem DNA, a więc resztami fosforanowymi i deoksyrybozą nie dochodzi do interakcji pomiędzy histonami, a zasadami azotowymi.

Powoduje to, że upakowanie DNA w nukleoso-my jest niezależne od sekwencji DNA. Nawinięcie DNA na rdzenie histonowe przypomina swoją strukturą łańcuch korali. Pomiędzy następnymi rdzeniami histonowymi występuje także inne białko, a mianowicie his ton HI, którego zadaniem jest stabilizowanie' nici DNA pomiędzy kolejnymi rdzeniami - „koralami". 

Podobne prace

Do góry