Ocena brak

NRD

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

Tymczasem na wschodzie, 7 X 1949 roku powstała konstytucja NRD, w którejwidoczne były nawiązania do konstytucji z roku 1919 (m.in. podział administracyjny na kraje związkowe, ustrój polityczny NRD zmierzał w kierunku upodobnienia systemu politycznego do modelu bloku wschodniego 

• W 1960 r. zlikwidowano stanowisko prezydenta, którego zastąpiła Rada Państwa.

• 6 IV 1968 r. – uchwalono nową konstytucję, odzwierciedlającą socjalistyczny charakterustroju

Do góry