Ocena brak

NPV oparta o stopę reinwestycji

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Jest to zaktualizowana wg kosztu kapitału wartość sumy dodatnich i ujemnych strumieni pieniężnych, zakładająca możliwość reinwestowania nadwyżek dodatnich przepływów pieniężnych wg stopy która może być różna od kosztu kapitału.

Stopa reinwestycji to stopa procentowa określająca poziom rentowności osiąganej z tytułu bieżącego inwestowania osiąganych dodatnich przepływów pieniężnych.

Podobne prace

Do góry