Ocena brak

Nowy Sącz

Autor /bobert Dodano /15.01.2013

Miasto powiatowe w Kotlinie Sądeckiej u ujścia Kamienicy do Dunajca. 83 tys. mieszkańców.
Miasto założone przez króla Wacława II w 1292 na miejscu wsi Kamienica. Ośrodek handlu z Węgrami. Rozbudował się po do­prowadzeniu linii kolejowych i utworzeniu dużych warsztatów kolejowych (obecnie ZNTK). 1975-98 stolica województwa. Przemysł komputerowy, spożywczy, bu­dowlany. Wyższa Szkoła Biznesu.
Zachował się zabytkowy układ urbani­styczny z rynkiem i eklektycznym ratuszem z XIX w. Kościół Narodzenia NMP z II poł. XIV w. Klasztor ponorbertański ob. Jezuitów z pocz. XV w. Kościół paraf. św. Małgorzaty, gotycki z 1446. Dom Kanoniczy (XV-XVI w.) w nim Muzeum Okręgowe (m.in. duży zbiór ikon z łemkowskich cerkwi). Frag­menty murów obronnych z XIV w. oraz ruiny zamku z ok. 1350. W Starej Synago­dze z XVIII odbywają się wystawy okresowe.
Sądecki Park Etnograficzny zajmuje 20 ha nad Kamienicą w dzielnicy (d. wsi) Falkowa, 4 km od centrum N. Sącza. Odtworzono tutaj wsie Lachów Sądeckich, Górali Sądeckich, Pogórzan, Łemków i osadę Cyganów. Wśród obiektów: XVII-wieczny dworek z Rdzawy z unikatową polichromią o tematyce sakralnej, XVIII-wieczna cerkiew z Czarnego nad Wisłoką, kurna chata z Wierchomli z 1891, zrębowe łemkowskie spichlerze tzw. sypańce. Wnętrza chat, tarta­ku, młyna, folusza, wiatraka i olejarni zostały wyposażone z dużą dbałością o szczegóły.

Podobne prace

Do góry