Ocena brak

Nowy „robotnik” Goldthorpe a Lockwooda

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

  • Badania Goldthrop’a i Lockwood’a nad zjawiskiem zburżuazyjnienia klasy robotniczej doprowadziły ich do sformułowania tezy o powstaniu „nowego robotnika”.

  • Nowy robotnik „ różni się tym, że traktuje swoją pracę, kolegów, zarobione pieniądze czysto instrumentalnie. Stary robotnik był silnie związany z zakładem, kolegami ( spędzanie wolnego czasu, działalność zwiazkowa), identyfikował się z miejscem, ludźmi, firmą. Nowy robotnik kalkuluje przedewszystkim. Pieniądz i wysokość zarobków to jedyna wartość.

Do góry