Ocena brak

Nowotwory zośliwe krtani

Autor /szpila Dodano /25.11.2013

Nowotwory zośliwe krtani to w praktyce, przede wszystkim, rak płaskonabłonkowy. Najczęstszym umiejscowieniem są więzadła głosowe, co powoduje, że dość powszechnym i wczesnym objawem choroby jest chrypka. Rak ograniczony do więzadła głosowego, i nie upośledzający jego ruchomości, może być wyleczony przez wycięcie więzadła głosowego(chordectomia) lub przez napromienianie. Złe rokowanie jest w przypadku raka wyrastającego z okolicy nadgłośniowej krtani, dającego wczesne przerzuty, raka tzw. za-pierścieimego, wyrastającego na styku krtani i przełyku, oraz raka podgłośniowego, wyrastającego pod więzadłami głosowymi. Rak podgłośniowy nie poddaje się leczeniu napromienianiem na żadnym etapie rozwoju klinicznego. Leczenie operacyjne w znacznej części przypadków zaawansowanych raków krtani polega na całkowitym usunięciu krtani. W razie zmian w okolicznych węzłach chłonnych należy wykonać operację Crile’a. Zabiegi operacyjne u wielu chorych z dość wczesnymi zmianami w obrębie głośni i nad-głośni mogą być zastąpione napromienianiem. Wznowy lub niepowodzenia po napromie-naniu mogą być tylko operowane i to radykalnie. Nie jest możliwe podanie schematu postępowania leczniczego raka krtani. Leczenie to musi być wynikiem indywidualnej oceny każdego przypadku przez laryngologa i radioterapeutę. Pacjent z usuniętą krtanią powinien mieć rehabilitowany głos w poradni foniatrycznej. Niepowodzenia rehabilitacji, mającej na celu wytworzenie głosu zastępczego, można kompensować przez stosowanie protezy zwanej krtanią elektroniczną. Jest ona dostępna w naszym kraju.

Podobne prace

Do góry