Ocena brak

NOWOCZESNY DZIAŁ MARKETINGU

Autor /Malina Dodano /08.02.2012

Chociaż od wiceprezesów ds. sprzedaży i marketingu oczekuje się. aby pracowali harmonijnie, ich stosunki są niekiedy napięte i znaczone brakiem zaufania. Wiceprezes ds. sprzedaży oburza się na wysiłki mające na celu zmniejszenie roli personelu sprzedaży w marketing mix. Z kolei wiceprezes ds. marketingu stara się o większy budżet dla działań nie zw iązanych ze sprzedażą. W iceprezes ds. sprzedaży jest zorientowany na krótki okres i całkowicie pochłonięty osiągnięciem dobrych wyników bieżącej sprzedaży. Wiceprezes ds. marketingu jest bardziej zorientowany w działaniu na długi okres i zaabsorbowany planowaniem właściwych pr<xluktów i strategii marketingowej, zorientowanej na długookresowe potrzeby klientów.

Jeżeli wystąpi zbyt duża dysharmonia pomiędzy sprzedażą i marketingiem, prezes firmy może podporządkować działania marketingowe wiceprezesowi ds. sprzedaży lub polecić wiceprezesowi wykonawczemu, żeby zajął się łagodzeniem powstających konfliktów, albo też uczynić wiceprezesa ds. marketingu odpowiedzialnym za wszystko. To ostatnie rozwiązanie oznacza stworzenie nowoczesnego działu marketingu, na którego czele stoi wiceprezes wykonawczy ds. marketingu i sprzedaży z kierow nikami odpowiedzialnymi za każdą z funkcji marketingu, w tym sprzedaż.

Podobne prace

Do góry