Ocena brak

Nowoczesność w ujęciu słownikowym inaczej leksykograficznym

Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011

Nowoczesny – właściwy nowym czasom, współczesny, teraźniejszy, niezacofany

Nowo” – wskazuje na niedawność istnienia cechy bądź rzeczy określonej przez drugi człon

Aspekt znaczeniowy – wskazuje na aspekt czasowy, chronologiczny

Aspekt rzeczowy – koncentruje się na cechach rzeczy, ukazuje w jakich cechach tkwi nowość

Aspekt oceniający- ocenia czy nowa myśl jest doniosła, cenna, prawdziwa, czy jest dobra dla człowieka

Podobne prace

Do góry