Ocena brak

Nowoczesność jako ogólna kategoria myśli i działania, oraz jej wieloznaczność

Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011

Nowoczesność w różnych dziedzinach życia

  • W technice (urządzenia)

  • W odniesieniu do życia społecznego – nowoczesne jest państwo demokratyczne z gospodarką rynkową i wolnością słowa, a poza tym nowoczesna szkoła, więzienia szpital. Nowoczesna rodzina to rodzina partnerska niekoniecznie sformalizowana

  • W odniesieniu do życia człowieka jako jednostki – bez przesądów, choć korzystająca z usług wróżek, korzysta z życia, modnie się ubiera, nie umartwia się (nowoczesna kobieta – wyemancypowana, modna, wyzwolona, samorealizująca się; nowoczesny mężczyzna – wysportowany, przedsiębiorczy, skuteczny)

  • W odniesieniu do twórczości kulturalnej człowieka – nowoczesna nauka (stosowana, polega na praktycyzmie, podejmuje te problemy, które mają praktyczne zastosowanie. Nauki podstawowe opisują rzeczywistość, np. botanika), nowoczesna sztuka (produkująca estetycznie i moralnie)

Do góry