Ocena brak

Nowoczesność i późna nowoczesność społeczeństwa

Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011

Logika naszej analizy prowadziła od najbardziej elementarnych składników życia społecznego - działań ludzkich, kontaktów, interakcji, poprzez formy coraz bardziej skomplikowane - stosunki społeczne, grupy, organizację i strukturę, aż po złożone konfiguracje kulturowe. Opisywaliśmy następnie sposób funkcjonowania tych społecznych całości, a także ich zmienność i stawanie się w dłuższym wymiarze dziejowym. Doszliśmy w ten sposób na najwyższe piętro złożoności, na poziom społeczeństwa globalnego. Dzisiejszy kształt nadały większości społeczeństw dwa procesy: modernizacji i globalizacji. Dlatego końcowe rozdziały tej książki poświęcimy socjologicznej charakterystyce społeczeństwa naszych czasów: nowoczesnego i coraz bardziej zglobalizowanego.

Socjologia jest od początku nauką o społeczeństwie nowoczesnym. Powstała przecież, jak pamiętamy, jako intelektualna odpowiedź na przełomowe doświadczenie odejścia w przeszłość formacji tradycyjnej i narodzenia się nowego ładu społecznego w Europie Zachodniej końca XVIII i początku XIX wieku. Jej osiągnięcia klasyczne wiążą się z okresem triumfującej nowoczesności zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej w wieku XIX i początkach wieku XX. Z początku ograniczona w ten sposób terytorialnie i kulturowo i uzupełniana jedynie przez antropologię społeczną badającą społeczności prenowoczesne, socjologia staje się coraz wyraźniej nauką o całym społeczeństwie ludzkim, w miarę jak w wyniku procesu globalizacji większość społeczeństw przejmuje wzory zachodniej nowoczesności. Jej przedmiot dostosował się jakby do perspektywy naszej nauki.

Podobne prace

Do góry