Ocena brak

Nowoczesne techniki w budownictwie

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

Niektóre elementy betonowe wytwarza się na pla­cu budowy, wypełniając betonem drewniane formy wielokrotnego użytku. Niedawno wymyślo­no alternatywną metodę, w której używa się jed­norazowych form z betonu zbrojonego włóknem szklanym. Forma ta po użyciu staje się elementem struktury budynku. Jest ona najpierw montowana na miejscu swego przeznaczenia. a następnie wy­pełniana ciastem betonowym. Takie formy są jed­nolite w kształcie, mają strukturę, kolor, wykończenie powierzchni i własności takie, jakich zażyczył sobie projektant. Jest to kolejny sposób zmniejszenia ilości pracy na placu budowy.
Jedną z najczęściej stosowanych technologii wznoszenia wysokich budynków jest technika trzonowa. Budynek wspiera się na centralnym rdzeniu z żelazobetonu, skonstruowanym w for­mie wysokiej i grubościennej rury o prawie dowolnym przekroju. Wewnątrz niej umieszcza się zwykle szyby wind. Fundamentem jest przeważnie masywna żelazobetonowa płyta. Na tej płycie umieszcza się żelbetowy rdzeń, stanowiący pod­porę dla stalowych bądź żelbetowych kratownic wspierających kondygnacje budynku.
W konstrukcjach tych używa się prawie wy­łącznie stali w postaci kształtowników zwanych dwuteownikami, zbliżonych w przekroju kształ­tem do litery H. Kształt ten zapewnia im znaczną wytrzymałość, przy masie (i cenie) wielokrotnie mniejszej niż masa porównywalnych dźwigarów o pełnym przekroju. Stalowe konstrukcje szkiele­towe nie są, jak niegdyś, zarezerwowane dla dra­paczy chmur. Coraz szerzej wykorzystuje się je w niewielkich budowlach o charakterze przemys­łowym lub handlowym, niewysokich blokach mieszkalnych oraz w domach jednorodzinnych.

Podobne prace

Do góry