Ocena brak

Nowoczesne podejście do zarządzania

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

W ostatnich dziesięciu latach wdrażane są praktycznie nowe metody zarządzania w krajach o wysokiej kulturze organizacyjnej i eksploatujące nowoczesne systemy informatyczne. Podstawowym wymogiem nakłaniającym przedsiębiorstwa do nowoczesnego, współczesnego sposobu zarządzania są trzy wyzwania dla działającej na rynku firmie.

  1. Zmiany występujące ciągle w technice i technologii produkcji rzeczowej i przetwarzania danych-teleinformatyce. Wynalazki szybko wdraża się do praktyki i nowości w produktach i procesach nabrały ciągłego charakteru. W przeszłości miały wyraźnie charakter skokowych zmian.

  2. Globalizacja i konkurencja na rynkach. Rozwiązania w systemach informatycznych, finansowych, prawnych, produkcyjnych, organizacyjnych, magazynowych, sprzedaży, transportowych coraz bardziej są do siebie podobne w układach międzynarodowych. Obok tego współcześni producenci „wiążą” klienta z firmą-produktem.

  3. Przyzwyczajenie się klienta do korzystania z nowości oferowanych przez producentów- wysokiej jakości produktów. Obecnie klient oczekuje, że producent-dostawca „czymś nowym powinien go zaskoczyć”.

W nie tak odległej przeszłości 10-20 lat temu problem jakości przejawiał się w wartości wyrobu. Poprzez analizowanie wartości określonego wyrobu poszukiwano dróg do uproszczenia produktu w taki sposób, aby w trakcie jego użytkowania nie generował zbędnych niepotrzebnych dla niego funkcji np.: żarówka powinna świecić a nie wydzielać ciepła. Obok tego poprzez rozbudowany system kontroli starano się pomniejszyć ilość produktów obarczonych tzw. wadami.

Pierwszy kierunek działalności pomniejszał koszty wytwarzania a drugi podnosił je ale dawał realne przesłanki dla podnoszenia jakości sprzedawanych produktów (szczególnie trwałości).

W następstwie tak realizowanych procesów zmian rozpoczęto podchodzić do jakości od strony procesowej. Uznano, że nie tylko należy produkować wyroby o dużej wartości dodanej ale także należy wykonywać procesy organizacyjne i techniczne o wysokiej jakości. Założono, że realizowanie procesów o wysokiej jakości daje w rezultacie produkty o wysokiej jakości.

Pojawiło się pojęcie o totalnym całościowym zarządzaniu jakością. Wszystkie procesy począwszy od dostawy surowców, magazynowanie, produkcje, sprzedaż, oraz realizowane funkcje (procesy) planowania, organizowania, motywowania, kontroli i decydowania muszą być wysokiej jakości.

Podobne prace

Do góry