Ocena brak

Nowoczesne metody zarządzania administracją pub

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Geneza:

Recesja gosp. lat 70. podważyła zaufanie społ. do instytucji państwa dobrobytu a tym samy adm. pub. postrzeganej jako instrument służący urzeczywistnianiu jego zasad.

Zarzuty odnosiły się do:

-skali: nadmiernie rozbudowany sektor publiczny, zbyt duże koszty funkcjonowania

-sposobu działania: nieskuteczność, nieefektywność, brak elastyczności

-aktywności: niepotrzebnie angażuje się w świadczenie tych usług które mogą być świadczone przez sektor prywatny.

-> konieczność poszukiwania alternatywnych sposobów zorganizowania sektora publicznego (zastąpienia tradycyjnego modelu adm. pub. przez adm. zorientowaną na osiąganie rezultatów)

Warunki zaistnienia adm. zorientowanej na rezultaty: elastyczna polityka kadrowa, wynagrodzenia adekwatne do efektywności pracy, wypracowanie mierników służących ocenie realizacji zamierzonych celów.

Termin nowego zarządzania publicznego opisuje typ reform adm. podejmowanych w myśl działania mechanizmów i instrumentów charakterystycznych dla organizacji sektora prywatnego.

Charakterystyczną cechą nowego zarządzania publicznego są quasi-autonomiczne organizacje, tzw. quango’s, które przybierają postać swoistego rodzaju agencji prywatnych działających w imieniu państwa.

Zestawienie procesów charakteryzujących NZP wg Nascholda i von Ottera:

1)rozdzielenie ról klienta od dostarczyciela usług

2)promowanie kontraktowania usług publicznych

3)zorientowanie na osiąganie wyników

4)uelastycznienie płacy i warunków płacy

5)rozdzielenie aktywności politycznej (planowanie i podejmowanie decyzji strategicznych) od zarządzania operacyjnego (realizacji polityk publ.)

6)wprowadzenie elementów rynkowych i quasi-rynkowych

7)wypracowanie przez rząd regulacji określających sposób świadczenia usług i ich standard

Zastsowanie nowych metod ZP w praktyce: lata 80. WB, Kanada, Nowa Zelandia, Australia;

Ważne dokumenty w procesie zmiany modelu adm: Raport Komisji Fultona 1968, poświęcony funkcjonowaniu brytyjskiej służby cywilnej; Ustawa o reformie służby cywilnej 1978, USA

Brak jednoznacznej oceny skutków działania administracji w krajach które wprowadziły nowe metody zarządz. adm., okazało się że nie są one tak korzystne jak się wcześniej wydawało:

-ograniczona użyteczność wykorzystywania instrumentów wykorzystywanych przez sektor rynkowy

-trudność formułowania celów i wskaźników realizacji (przy prywatnych przeds. nie ma tego problemu, bo chodzi głównie o zysk finansowy)

-rozwijanie partnerstwa publiczno-prywatnego może rodzić zachowania korupcyjne

Krytyka ta prowadzi do kształtowania się podejść alternatywnych: public governance

Podobne prace

Do góry