Ocena brak

Nowoczesne kuchnie

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Wielu ludzi nie wyobraża sobie życia bez współczes­nych urządzeń kuchennych. Obecnie większość mieszkańców krajów rozwiniętych posiada lodówkę, która jeszcze nie tak dawno była uważana za jedno ze znamion luksusu. Wyposażenie kuchni staje się wciąż coraz doskonalsze, istniejące urządzenia są modyfi­kowane i wciąż pojawiają się nowe.
Sztuka i technika gotowania liczą sobie praw­dopodobnie około miliona lat, wtedy to bo­wiem nasi przodkowie spróbowali mięsa zwierząt upieczonych podczas pożarów buszu. Stwierdziwszy, że mięso upieczone jest smacz­niejsze i bardziej miękkie niż surowe, zaczęli sami poddawać swoje jedzenie obróbce termicznej. Z pewnością najwcześniej znane było opiekanie mięsa nad ogniskiem. Później, gdy opanowano już technologię wytwarzania naczyń ceramicznych odpornych na wysoką temperaturę, zaczęto potra­wy gotować. Pierwszych wypieków dokonywano na gorących kamieniach, umieszczonych na żarzących się węglach ogniska. Kiedy odkryto, że tłuszcz może być równie użyteczny do przygotowywania potraw, jak woda, rozpowszechniło się również smażenie. Podstawowe techniki przyrządzania potraw nie uległy zmianie od wielu wieków, ale zmieniało się za to wyposażenie kuchni, udosko­nalano istniejące urządzenia i wymyślano nowe.
Głównymi wyznacznikami ewolucji wyposaże­nia kuchni były wygoda i ekonomiczność wyko­nywanej pracy. Ostatnio w grę zaczęły również wchodzić oszczędność energii oraz ochrona śro­dowiska naturalnego. W krajach rozwiniętych pier­wszy okres wielkich zmian w kuchniach przypadł na XIX wiek. Wtedy miejsce palenisk zaczęły ma­sowo zajmować kuchnie na paliwo stałe. Pod koniec wieku zaczęły się upowszechniać kuchen­ki gazowe. Kuchenki węglowe i na paliwa płynne wychodzą powoli z użycia, częściej gotujemy na kuchniach gazowych bądź elektrycznych.
Proste, jednoczęściowe kuchenki mogą być wolno stojące lub wbudowane między szafki ku­chenne. Kuchenka składa się zwykle z piekarnika (niekiedy mogą być dwa piekarniki), opiekacza oraz płyty grzejnej. Płyta może być wyposażona w palniki gazowe bądź w płytki elektryczne. Coraz powszechniejsze stają się płyty ceramiczne, gdzie elementy grzejne są ukryte pod taflą z materiału ceramicznego. Najnowocześniejsze, choć i naj­kosztowniejsze, są płyty, w których elementem grzejnym są lampy halogenowe, rozgrzewające się do żądanej temperatury w przeciągu zaledwie paru sekund. Niektórzy producenci oferują również płyty kombinowane, np. z dwoma palnikami gazo­wymi i płytą ceramiczną.

Podobne prace

Do góry