Ocena brak

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - Różnice wzgledem sektora prywatnego

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Jonathan Boston, jeden z pierwszych teoretyków NPM wyróżnił kilka aspektów, w których instytucje publiczne różnią się od sektora prywatnego:

- stopien otwarcia na rynek -- zalezność od przyznawanych funduszy

- ograniczenia prawne i formalne – sądy, ciała ustawodawcze, hierarchia

- wymuszanie (?) – panstwo jest monopolista w wielu aspektach

- szeroki zakres wpływów

- podległość publicznej kontroli

- złożoność i wielość celów oraz kryteriów podejmowania decyzji i oceny wykonanego działania

- relacje zwierzchnik-podwładny, rola zarządzających

- działanie organizacyjne (?)

- bodżce zachęcające do działania

- cechy personalne zatrudnionych w sektorze publicznym

Boston stwierdza też, że reformy zmierzaja do pominiecia w/w róznic.

Podobne prace

Do góry