Ocena brak

Nowe ruchy polityczne – cechy i metody działania

Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011

Nowe ruchy polityczne:

  • Ekologiczne

  • Nacjonalistyczne

  • Równościowe

  • Broniące praw człowieka

Nowe ruchy społeczne są ponad podziałami klasowymi, zajmują się problemami innych , walczą o prawa innych.

Metody działania nowych ruchów : strajki, demonstracje, inne działania mające na celu wpłynięcie na opinię publiczna)

Powstały one w latach 60/70 (symboliczna data 1968). Nastąpił wówczas koniec starego paradygmatu, wcześniej rację bytu miały partie i ruchy dążące do polepszenia położenia poszczególnych klas (np. robotniczych) o raz ze wzrostem poziomu życia ludności

Do góry