Ocena brak

Nowe orientacje antyimportowej polityki gospodarczej

Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011

Ekonomia rozwoju – nierównomierność rozwoju jest następstwem doktryny wolnego handlu, która faworyzowała kraje ekon zaawansowane

Ekonomia dobrobytu – sprawiedliwy podział dochodów, stawia na pozaekonom korzyści – pełne zatrudnienie, edukacja, awans cywilizacyjny, zapewnienie politycznej samodzielności kraju

Podobne prace

Do góry