Ocena brak

Nowe formy integracyjne państw byłego ZSRR

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

8.12.91 Białowieża- Federacja Rosyjska, Ukraina, Białoroś zdecydowali o utworzeniu WNP i likwidacji ZSRR. Luźna struktura organizacyjna i nieokreślone kompetencje. Nie zawiera konkretnych sformułowań. osią integracyjną WNP jest Federacja Rosyjska z Kazachstanem oraz Białoruś (5.09.94).

Białoruś opowiada się za zjednoczeniem z Rosją, państwa uczestniczące we wszystkich wspólnotowych strukturach oraz działające aktywnie na rzecz umocnienia stosunków- Uzbekistan, Tadżykistan, Armenia (2 krąg), pozostałe nie działają we wszystkich strukturach. Ukraina, Mołdawia, Azerbejdżan, Turkiestan, (stowarzyszone)1994- porozumienie o utworzeniu strefy wolnego handlu, memorandum o wspólnej ochronie granic WNP, konwencja o poszanowaniu praw mniejszości i integralności w sprawach WNP.

Jedynie Ukraina przystąpiła do wspólnoty na zasadzie członka stowarzyszonego.

Podobne prace

Do góry