Ocena brak

Nowe badania Marsa

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

We wrześniu 1992 r. wystrzelony został próbnik Mars Observer. Jego zadaniem było stworzenie map planety. Sonda funkcjonowała normalnie do momentu osiągnięcia orbity okołomarsjańskiej w -| sierpniu 1993 r. Wtedy to nagle i niespodziewanie kontakt z sondą został utracony. Jeszcze raz Mars zdołał zatrzymać swe sekrety na trochę dłużej.
Kolejną misję marsjańską odbył wystrzelony w grudniu 1996 roku amerykański próbnik Pathfin­der. Wylądował on bezpiecznie na Marsie 4 lipca 1997 r. (w rocznicę ogłoszenia deklaracji niepod­ległości). Pathfindera wyposażono w poduszki po­wietrzne mające złagodzić uderzenie w powierzch­nię planety. Na jego pokładzie znajdował się pojazd marsjański, tzw. Microrover, który miał przepro­wadzić serię eksperymentów wokół ładownika.
Wstępne kłopoty podczas lądowania (jedna z poduszek powietrznych zablokowała obiektywy kamery pokładowej) zostały szybko przezwycię­żone i Microrover wyjechał prowadzić badania gle­by i zawieszonego w atmosferze pyłu. Pathfinder przesłał również dokładne dane statystyczne doty­czące temperatury i ciśnienia na planecie. Naukow­cy sądzą, że dostarczone dane wskazują, że na Marsie mogą istnieć proste formy życia.

Podobne prace

Do góry