Ocena brak

Nowa przestrzeń życiowa - Lud Boży

Autor /Franek Dodano /24.04.2011

W nowej przestrzeni życiowej jakiej doświadczyło się we wspólnocie wiary zasadniczą rolę odegrał biblijny termin “Lud Boży”. W pełnej przeobrażeń historii narodu Izraela ta życiowa przestrzeń coraz bardziej stawała się także i teologicznie określoną rzeczywistością. O ile stała pomoc i przewodnictwo Jahwe było odbierane i rozumiane jako potężna i historyczna moc udziolana narodowi jako całość, w której uczestniczyła każda jednostka w tej mierze, w jakiej włączyła się w ten naród i w nadane mu przez Boga prawo życia.

Do tego starotestamentowego określenia umożliwionej przez Boga przestrzeni życia nawiązuje także ostatni Sobór, wprowadzając z naciskiem myśl o „Ludzie Bożym” do nowej eklezjologii, „A jak Izrael wedle ciała wędrujący przez pustynię nazywany jest już Kościołem Bożym (Eklezja) tak nowy Izrael który żyjąc w doczesności szuka przyszłego i trwałego miasta[„Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść”(Heb.13,14)] również nazywa się Kościołem Chrystusowym” KK9. Sobór przypomina nie tylko drogocenny stary obraz pustyni. Ten bogaty w tradycje szyfr zagrożenia, osamotnienia i refleksji, ale także myśl leżącą u podstaw, gdy pod nagłówkiem „Lud Boży” mówi, iż podobało się Bogowi uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, ale uczynić z nich Lud, który bo go poznawał w duchu i prawdzie i służył.

Wspólnota wierzących jest widzialnym sakramentem jedności pzynoszącej zbawienie wszystkim. Wszczepenie w tę wspólnotę sóstr i braci Jezusa Chrystusa, a zatem podstawowym sakramentalnym rytem inicjacji jest chrzest. Jeśli zatem wspólnota ludzi świadomie rozumie się jako wpólnota sióstr i braci Jezusa Chrystusa, próbuje myśleć i działać w Jego Duchu, wszędzie tam w nasladowaniu Jezusa otwiera się nowa przestrzeń zyciowa, gdzie możemy być otoczeni miłością ludzi i Boga. Być człowiekim znaczy być razem. Udane bycie człowiekim stanowi o udanej wspólnocie.

Przymierze Boga, Jego zwrócenie się ku ludziom zmierza do wypełnienia się człowieka. Jezus Chrystuskatalizator ludzkiej wspólnoty, która wraz z pomocą Bożą przektracza granice śmierci. Zdobycie uczestnictwa w tej wspólnocie oznacza dla poszczególnego człowieka zbawienie.

1J mówi o tym bardzo prosto – to co oglądaliśmy własnymi oczyma i czego dotykaliśmy własnymi rękami o słowie życia to porzepowiadamy także wam, abyście mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i Jego Synem.

Podobne prace

Do góry