Ocena brak

NOWA GWINEA - bitwy 1942 - 1944

Autor /edek Dodano /28.02.2011

Największa wyspa (829 tys. km2) na południowo-zachodnim Pacy­fiku, podzielona administracyjnie między Wielką Brytanię, Holan­dię i Australię, była miejscem za­ciętych walk między wojskami alianckimi i japońskimi. 7 i 8 mar­ca 1942 r. Japończycy wysadzili desanty na wybrzeżach zacho­dnim oraz północnym i posuwali się w stronę Port Moresby -głównego portu w południowo-wschodniej części wyspy. Opór stawiany przez wojska australij­skie, zniszczenie konwojów ja­pońskich na Morzu Bismarcka oraz rozproszenie sił, spowodo­wane walkami na Morzu *Koralo-wym, uniemożliwiły opanowanie Port Moresby.

W grudniu 1942 r. wojska australijskie i amerykań­skie przystąpiły do przeciwnatar­cia, zdobywając Gona, Buna i Sa-nanda. W połowie 1943 r. Sprzy­mierzeni wznowili operacje morsko-lotnicze i do stycznia 1944 r. zdobyli cały półwysep Huon. Następnie przystąpili do zajmowania pozostałych ważnych punktów północnego wybrzeża Nowej Gwinei, atakując je od morza. Do lipca 1944 r. odcięto Japończyków w rejonie Wewak; resztki oddziałów japońskich po­zostały tam do końca wojny.

Podobne prace

Do góry