Ocena brak

Notacja modalna

Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013

Wczesna polifonia muzyki sredniowiecznej nie jest jeszcze w pełni ukształtowana: nie monajej rozłoyc na głosy, jak to jest moliwe w polifonii pózniejszej. W tej polifonii nie marzeczywistej wielogłosowosci, własciwie mona tu mówic tylko o tendencji do uzyskaniawielosci dzwieków (odpowiadajacej bogatej architekturze gotyckiej).

Stad te nie w materialedzwiekowym, lecz w nowych układach i proporcjach rytmicznych naley doszukiwac siezasadniczych innowacji technicznych. Kompozycje tej epoki notowano pismem chóralnym(nuta ijuadrata).

Rytm opiera sie tu na podstawowym schemacie zwanym modus (stad nazwa:notacja modalna). Podstawa wartosci nut w rytmie modalnym sa: nuta krótka (hrevis) i długa(dwa lub trzy razy dłusza, czyli longa). Z ich połaczenia powstaja róne schematy, np. modus jambiczny to brevis i longa, modus trocheiczny - longa i brevis, modus anapestyczny - brevis,brevis i longa itp. rytmika modalna w zasadzie obowiazywała w całym utworze lub w jegowielkich czesciach.

Notacja modalna stanowi w dziejach muzyki technike przejsciowa miedzyrytmicznie niezrónicowanymi neumami a notacja menzuralna, oparta na miarachrytmicznych i bogatym repertuarze wartosci rytmicznych. W notacji modal-nej istniejeogromna wieloznacznosc.

Podobne prace

Do góry