Ocena brak

NOSZOWI, sanitariusze wojsk.

Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013

Których zadaniem było transportowanie rannych na tyły do ambulansów. W 1808 Percy, chcąc zmniejszyć śmiertelność wśród rannych, utworzył własnym kosztem bat. sanitariuszy ambulansowych. W 1809 Napoleon polecił, aby takie bat. powstały w całej WA, ale zrealizowano to tylko częściowo.

Po doświadczeniach kampanii 1812, kiedy wyginęła większość doświadczonych żoł., cesarz utworzył w 1813 korpus n. W każdej komp. amubulansów miało być 32 żoł. działających parami i wyposażonych w składane nosze. Wielu dow. p. i dyw. nie zezwalało jednak na tworzenie takiej służby sanitarnej, gdyż wymagało to przeznaczenia do niej części żoł.

Podobne prace

Do góry