Ocena brak

Nos - UWAGI ANTROPOLOGICZNE

Autor /abibigail Dodano /11.01.2012

W rozwoju rodowym człowieka nos jest zdobyczą nową. Jeszcze u ssaków z silnie rozwiniętym uzębieniem i słabo rozwiniętym mózgiem brak jest nosa. Pierwsze oznaki nosa zewnętrznego występują u małp człekokształtnych. Człowiek przedhistoryczny miał przypuszczalnie nos słabo wydatny, szeroki i tępy, zbliżony do nosa jaki posiada wiele dziś żyjących grup ludzkich (Australijczycy, Buszmeni); u innych grup nos jest duży i bardzo wydatny. Przyczyn powstania nosa zewnętrznego dopatrywać się należy w silnym rozwoju mózgu i osłabieniu uzębienia, wskutek czego część twarzowa czaszki nie leży do przodu od części mózgowej, lecz poniżej jej. Nozdrza przednie pierwotnie skierowane do przodu, tak jak jeszcze u zarodka ludzkiego, ostatecznie otwierają się bardziej ku dołowi i prąd powietrza zdobywa korzystną drogę do okolicy węchowej jamy nosowej.

W zależności od przebiegu linii profilu odróżniamy nosy wklęsłe, proste i wypukłe. Ale w każdej z tych grup kształt bywa bardzo różny. Nos silnie wydatny (nos duży) ma zwykle ostro zarysowany grzbiet może być skierowany ku górze, do przodu lub ku dołowi: nos wypukły, który ma koniec skierowany ku dołowi wytwarza tzw. kształt haczykowaty; jeżeli w górnej części jest załamany a koniec skierowany do przodu — powstaje wtecly nos orli (tzw. rzymski). Dla ogólnego kształtu nosa duże znaczenie ma jego nasada. Może ona być głęboko wcięta a wtedy nos silnie występuje lub też profil czoła i profil nosa bez ostrej granicy przechodzą jeden w drugi, jak np. w tzw. nosie greckim lub też w wielu niskich, płaskich i wklęsłych nosach (Murzyni. Mongoli). Duże. wydatne nosy osiągają swój typowy kształt dopiero w wieku młodzieńczym; jako dzieci osobnicy ci mają nosy tępe ze słabo zaznaczonym grzbietem i nasadą.

W ścisłej zależności z ogólnym kształtem nosa jest kształt nozdrzy przednich. W nosach dużych i wydatnych nozdrza przednie są na ogół węższe i ustawione równolegle do siebie; nosy tępe mają nozdrza okrągławe lub owalne, przy czym ich długie osie zbiegają się do przodu. Jeżeli nosy są bardzo niskie (Murzyni, Australijczycy), nozdrza ustawione są prawie zupełnie poprzecznie. Dla klasyfikacji ras kształt nosa ma duże znaczenie.

Podobne prace

Do góry