Ocena brak

Normy techniczne

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Rozwój faktyczny gospodarki i techniki we współczesnym świecie zmusza państwo do wkraczania w coraz szersze dziedziny życia codziennego za pomocą tworzenia norm technicznych (jako norm prawnych). Normy techniczne mają za zadanie stworzenie warunków pozwalających na kooperację oraz dążenie do podniesienia jakości produkowanych wyrobów. Nadanie normom technicznym charakteru norm prawnych chroni przed dowolnością i możliwością występowania niekorzystnych zjawisk w dziedzinie jaką normy techniczne regulują.

Z normami technicznymi mamy do czynienia w aspekcie krajowym i zagranicznym, pozwalają one na ujednolicenie takich dziedzin jak przewozy krajowe, morskie i lotnicze. Ich wprowadzenie odbywa się w interesie producentów i konsumentów. Zastosowanie norm technicznych odgrywa istotna role w ochronie środowiska i człowieka przed takimi uciążliwościami jak hałas, promieniowanie, zanieczyszczenia oraz wiele innych aspektów życia człowieka. W Polsce ustawa dotycząca polskich norm „PN” określa takie zagadnienia jak bezpieczeństwo pracy, podstawowe cechy jakościowe dla określonych grup wyrobów, zasady projektowania budynków, sporządzania dokumentacji technicznej itp. Polskie normy ustanawia Polski Komitet Normalizacyjny, który podlega Prezesowi RM.

Obowiązek stanowienia PN może wprowadzać minister właściwy w sprawach należących do zakresu działań tego ministra. PN są podstawą do oceny wyrobów zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz usług mogących stwarzać zagrożenie lub które służą ratowaniu życia, zdrowia i środowiska.

Podobne prace

Do góry