Ocena brak

NORMY SPOŁECZNE I WARTOŚCI JAKO ELEMENTY SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Działania jednostek i grup społecznych, tworzących społeczną strukturę organizacji, zdeterminowane są również występującymi w środowisku pracy społecznymi normami i wartościami.

Normy społeczne to: formalne lub nieformalne usankcjonowane przepisy określające w jaki sposób powinien zachować się członek danej organizacji społecznej.

Własności norm:  

1. Normy różnią się siłą nakazu, tym czy i jak wielkie odstępstwa od wzoru dopuszczają.

2. Normy różnią się sankcjami związanymi z ich przestrzeganiem lub naruszeniem.

3. Normy różnią się pod względem obszaru, na którym obowiązują.

Mogą to być normy powszechnie obowiązujące, jak i dotyczące poszczególnych grup.

Podobne prace

Do góry