Ocena brak

Normy prawne

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

Normy prawne- normy zawarte w przepisach prawnych lub wynikające z przepisów prawnych, powstają w wyniku prawotwórczej działalności państwa. Cechy normy prawnej:

  1. państwo tworzy normy I nadaje im moc prawną w postaci stanowienia lub uznania,

  2. generalność i abstrakcyjność norm- sposób określenia adresata i sposobu jego zachowania; istotą każdej normy postępowania jest to, że jest ona wypowiedzią zawierającą wzór postępowania dla określonego adresata

- charakter generalny norm- adresat norm jest sformułowany generalnie, a nie indywidualnie np. każdy kto zabija podlega karze, - charakter abstrakcyjny- norma nakazuje lub zakazuje adresatowi generalnie określonemu zachować się w rodzajowo określony sposób, np. kto zabija człowieka

  1. normy prawne to tylko te normy, których realizacja jest zabezpieczona przez państwo zagrożeniem użycia przymusu; państwo poprzez prawo stwarza sytuacje przymusowe; celem zagrożenia użycia przymusu jest wpłynięcie na zachowanie adresata; z sankcją prawną za przekroczenie danej normy prawnej mamy do czynienia, jeżeli przymus w stosunku do adresata normy prawnej polega na przewidzianej przez prawo sytuacji w wypadku niezrealizowania normy.

Budowa normy prawnej łączy się z wewnętrzną formą, z aspektem językowym wypowiedzi; Najbardziej rozpowszechniona jest koncepcja klasyczna, w której możemy wyróżnić trzy elementy normy prawnej: hipoteza, dyspozycja, sankcja, - norma prawna jako zwrot językowy, wypowiedź złożona z trzech elementów, związanych ze sobą, tworzących całość jednej normy, - centralnym elementem jest dyspozycja- punkt odniesienia hipotezy i sankcji; hipoteza- poprzednik dyspozycji, sankcja- następnik dyspozycji.

Podobne prace

Do góry