Ocena brak

NORMY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO (3 rodzaje)

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Można wyróżnić:

- normy o charakterze powszechnym, obowiązujące wszystkie państwa - lex generalis- normy o charakterze partykularnym, wielostronne (obowiązują określoną grupę państw, na przykład położoną w jednym regionie geograficznym - mówimy wówczas o prawie regionalnym; podstawą istnienia norm partykularnych może być również wspólnota ideologiczna i ustrojowa, bądź inne wspólne interesy) - lex specialis- normy o charakterze dwustronnym, bilateralnym obowiązujące wyłącznie w stosunkach między dwoma państwami, np. umowy handlowe, konsularne, kulturalne... - lex specialissima

Jedno i to samo państwo może być w określonej dziedzinie związane normami zwyczajowymi o charakterze powszechnym, wielostronną umową międzynarodową, a ponadto - w stosunku do określonego państwa - jeszcze umową dwustronną. Obowiązują jednocześnie normy pochodzące z różnych okresów historycznych. Państwa same tworzą normy prawa międzynarodowego, mogą więc również same te normy zmieniać.

Podobne prace

Do góry