Ocena brak

Normy etyczne pracownika w administracji publicznej

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Prawo moralne jest źródłem norm etycznych pracownika administracji publicznej. Normy etyczne pracownika administracji publicznej są normami zawierającymi nakazy lub zakazy określonego zachowania się pracownika administracji publicznej, formułowanymi z punktu widzenia prawa moralnego.

- Przykłady norm etycznych pracownika administracji publicznej:

   * prace na stanowisku publicznym traktuj jako służbę ludziom nie zaś jako panowanie nad ludźmi. Jest to najwyższy nakaz etyczny,

   * przestrzegaj obowiązującego prawa stanowionego i prawa moralnego,

   * kieruj się w swym postępowaniu zasada realizowania na stanowisku dobra wspólnego,

   * szanuj przyrodzona godność wszystkich ludzi i sam zachowuj się godnie w miejscu pracy jak i poza miejscem pracy,

   * nie sprzeniewierzaj się urzędowi, który piastujesz,

   * nie demoralizuj innych własnym postępowaniem,

   * eliminuj despotyzm i bezwzględność kontaktach z ludźmi,

   * przyczyniaj się do wzrostu zaufania obywateli do państwa,

   * traktuj wszystkich sprawiedliwie nie dyskryminując nikogo jakichkolwiek przyczyn,

   * chroń życie każdego człowieka; chroń każdego obywatela jego prawa i wolności,

   * nie rozpowszechniaj nieprawdziwych informacji,

   * bądź lojalny wobec przełożonych i podwładnych,

   * powierzony urząd publiczny sprawuj wedle swej najlepszej wiedzy i woli, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.

Podobne prace

Do góry