Ocena brak

Normowany czas pracy

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Wymiar normowanego czasu pracy określają normy czasu pracy. Normy te określają wymiar czasu pracy zarówno w obrębie doby jak i tygodnia. Mają one charakter maksymalny. Ich przekroczenie sprawia, że ma miejsce praca w godzinach nadliczbowych. Wzajemny układ norm dobowych i tygodniowych umożliwia pełną charakterystykę systemu czasu pracy.

Problem normowanego czasu pracy należy rozpatrywać odrębnie dla zakładów pracy działających w ruchu normalnym i w ruchu ciągłym.

 

Podobne prace

Do góry