Ocena brak

Normatywne ujęcie finansów publicznych

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Finanse publiczne to procesy obejmujące gromadzenie oraz rozdysponowywanie środków publicznych. (art. 6 u.f.p.)

W szczególności finanse publiczne polegają na:

  • pobieraniu i gromadzeniu dochodów,

  • na wydatkowaniu środków publicznych,

  • finansowaniu deficytu,

  • zaciąganiu zobowiązań angażujących środki publiczne,

  • zarządzaniu środkami publicznymi,

  • zarządzaniu długiem publicznym….

Podobne prace

Do góry