Ocena brak

Normatywne koncepcje polityki

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

Polityka nie może gubić wymiaru normatywnego. Zwolennicy tej tezy oceniają działania i instytucje polityczne według etycznych i moralnych kryteriów dobra i zła.. Zdaniem B. Cricka (2004) wyróżniającą cechą polityki jest taka forma rządzenia, która opiera się na szukaniu porozumienia i kompromisu, a nie na sile i przemocy. Autor ten uważa, że „polityka to specyficzna forma rządów w której ludzie działają wspólnie poprzez zinstytucjonalizowane procedury w celu rozwiązywania dzielących ich różnic, interesów i wartości, oraz tworzenia decyzji publicznych mających na uwadze wspólne cele” (Crick : 67). Jako unikalna forma rządów, polityka różni się od innych form takich, jak totalitaryzm, wojna i przemoc.

Te ostatnie oznaczają w istocie klęskę polityki. Polityczne rozwiązanie konfliktu jest czymś zupełnie innym niż rozwiązanie oparte na przemocy. Zdaniem autora, istnienie polityki jest warunkiem koniecznym dla powstania nowoczesnej demokracji. Polityka opiera się na moralnym przekonaniu, że konflikty należy rozwiązywać w sposób pokojowy w demokratycznej debacie obywatelskiej, bez uciekania się do przemocy. Nawiązuje w ten sposób do koncepcji arystotelesowskiej wskazując, że starożytni ateńczycy traktowali przemoc jako pre-polityczną formę rządzenia, charakterystyczną dla barbarzyńców żyjących poza polis. Podejście to podkreśla znaczenie dobrego państwa, sprawnych instytucji politycznych i przejrzystych procedur dochodzenia rozwiązywania sporów przez praktyki deliberacyjne.

Podobne prace

Do góry