Ocena brak

Normatywizm prawniczy

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

(Hans Kelsen) Nauka prawa musi eliminować wszelkie elementy rzeczywistości, gdyż norma wiąże niezależnie od swej realnej skuteczności. Rozróżnić należy dwie sfery poznania- sferę powinności i sferę rzeczywistości. Zadaniem nauk prawnych jest badanie powinności prawnej. Nauki prawa nie zajmują się więc realnym zachowaniem ludzi, lecz normami. Przedmiotem nauk prawnych jest prawo pozytywne, tworzące samoistną całość istniejącą dzięki temu, że ma moc obowiązującą i jest całkowicie niezależne od powinności moralnej.

Cechą znamienną tej koncepcji jest powinność- powinno się wedle normy postępować. Kelsen nakazuje w swej teorii zajmować się jedynie normami, które zapewniają realnym zdarzeniom charakter aktów zgodnych z treścią prawa bądź bezprawnych. Norma prawna składa się z dwóch elementów: podmiotu i przedmiotu powinności. Dla podmiotu powinność ma moc obowiązującą, natomiast przedmiot powinności określa to, co ma być spełnione.

Na plan pierwszy wysuwa się obowiązek prawny, obciążający podmiot, znika natomiast uprawnienie podmiotu. Państwo także sprowadza się do sfery powinności, raz występuje jako zespól obowiązujących norm, a kiedy indziej jako idealnie pomyślany twór, któremu przypisuje się działania. U podstaw całej tej konstrukcji znajduje się tzw. norma podstawowa, która wyznacza moc obowiązywania wszystkim innym normom prawa pozytywnego.

Podobne prace

Do góry