Ocena brak

Norma prawna

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

Norma prawna - odmiana normy postępowania społecznego;

- z punktu widzenia językowego są to wypowiedź preferująca pewne wzorce zachowania w stosunku do określonego adresata,

- normy prawne zawierają albo nakazy, albo zakazy określonych zachowań, określają też reguły wskazujące jak wykonywać określone działania, aby były one ważne jako działania prawne, - znaczenie językowe

- są znaczącymi zwrotami językowymi, które należy odróżniać od zdań i ocen,

- normy są albo nie są obowiązujące, zasadniczym kryterium jest możność odwołania się do faktu stanowienia normy,

- z pragmatycznego punktu widzenia są środkiem wpływającym na zachowania adresatów

- wypowiedzi dyrektywalne (aprobują lub nie- pełnią funkcję oddziałującą, bo opierają się na przymusach),

- z punktu widzenia realnego

- ujęcie prawa jako zjawiska społecznego, skuteczność prawa jest tak ważna jak cel prawa; normy prawne są skuteczne, gdy można stwierdzić zaistnienie stanu rzeczy będącego skutkiem działania prawa,

- normy prawne obowiązują, są zawarte w przepisach;

Podobne prace

Do góry