Ocena brak

Norma podstawowa czasu pracy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Czas pracy może być mierzony na dwa sposoby:

1) przez stawkę godzinowa,

2) przez wymiar zadań.

Normy przy stawce godzinowej:

a) norma godzinowa - przypada 42 godziny tygodniowo w okresie rozliczeniowym do trzech miesięcy, 8 godzin na dobę do 9 godzin na dobę jeżeli w ciągu roku jest więcej niż 39 dni wolnych od pracy.

b) norma równorzędna - 42 godziny na tydzień w okresie rozliczeniowym do miesiąca, do 12 godzin na dobę. Kierowcy do 10 godzin na dobę. Norma musi by6 uzasadniona rodzajem pracy.

c) norma skrócona- uzależniona jest od rodzaju pracy np. promieniowanie,

d) norma przedłużona - obecnie nie jest spotykany taki wymiar czasu pracy,

e) przerywany czas pracy

Jedna przerwa nie dłuższa niż sześć godzin w ciągu doby. Czas przerwy nie wlicza się do czasu pracy. Kodeks Pracy wprowadza taki czas pracy dla kierowców (transport i komunikacja samochodowa). Może być stosowany dla innych jeśli wynika to z układu zbiorowego pracy lub z umowy lub z regulacji pracy. Odpłatność za przerwę dla kierowców - ta przerwa płatna jest połowa wynagrodzenia za czas postoju. W przypadku innych pracowników przerwa jest bezpłatna chyba, że przepis tak stanowi (układ zbiorowy pracy, urnowa) regulacja pracy. W przypadku czasu mierzonego wymiarem zadań czas pracy może być mierzony w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i gdy kontrola czasu pracy jest niemożliwa.

Podobne prace

Do góry