Ocena brak

Norma czasu pracy i jej struktura.

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Normy czasu pracy określają ilości czasu pracy niezbędnej do wykonania danego zadania. Przybierają postać:

  • norm czasowych – ile czasu wymaga wykonanie danej pracy

  • norm ilościowych – jak wiele można zrobić w ciągu określonego czasu w danych warunkach organizacyjnych

Normy czasowe służą do ustalania intensywności pracy i co za tym idzie płacy.

Sposoby ustalania norm czasowych

  • sumaryczny

  • analityczny – rozkłada się pracę na najprostsze jej elementy i wyznacza poszczególne czasy trwania elementów

Struktura normy czasu pracy:

Tnorma czasu pracy

TPZ – czas przygotowawczo – zakończeniowy

TI

TW – czas wykonania

TU – czas uzupełniający

TG – czas główny

TP – czas pomocniczy

TO – czas obsługi

TF – czas fizjologiczny

TOO – czas obsługi organizacyjnej

TOT – czas obsługi technicznej

TO+ - czas odpoczynku

TPF – czas potrzeb fizjologicznych

TK – czas kalkulowany

Podobne prace

Do góry