Ocena brak

Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Paryż

Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013

Wróćmy do Paryża, który jest ośrodkiem, gdzie rodzi się właściwy ockhamizmfilozoficzny Nie trzeba przy t ym sądzić, że wówczas w Uniwersytecie Paryskimbyli tylko sami fizycy Nie ma tu jakiegoś zerwania z poprzednią epoką, pracerozpoczęte w XIII w. trwają, ale ożywia je zupełnie inny, krytyczny duch.

W dziedzinie filozofii przyrody, która nas obecnie interesuje, widzimy stopniowe,coraz wyraźniejsze wyzwalanie się spod jedynowładztwa fizyki arystotelesowskiej.Już u Ockhama znajdujemy tezę, że materia ciał ziemskich i niebieskichjest jednakowa.

Później szereg bardzo wybitnych magistrów paryskichusiłuje stosować metodę Ockhama w przyrodoznawstwie, ale nie są oni w staniepozbyć się filozoficznego ujmowania zagadnień fizykalnych. Niemniej jednak,właśnie w paryskich kołach ockhamistów powstał nowożytny ideał naukiprzyrodniczej, zwanej wówczas nową fizyką.

Podobne prace

Do góry