Ocena brak

Nominacja a umowa o pracę

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Podstawa stosunku pracy niektórych pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym, tym głównie w administracji publicznej - państwowej i samorządowej. Pracownicy mianowani są zaangażowani w wypełnianie funkcji państwa, jednostki, w których są zatrudnieni mają scentralizowana strukturę.

Cechą charakterystyczną jest wzmożone podporządkowanie pracownika, stosunki pracy z nominacji są trwalsze od umownych stosunków pracy, ze względu na ograniczone możliwości ich rozwiązania przez pracodawcę, z powodów leżących po stronie pracownika.

Pracownicy ponoszą jednak surowszą odpowiedzialność za naruszenie obowiązków. Powstanie stosunku pracy w drodze mianowania przewiduje się dla: pracowników korpusu służby cywilnej, niektórych pracowników samorządowych, wymiaru sprawiedliwości( np. zawodowego kuratora sądowego), PIP, NIK, KRRiT, nauczycieli, nauczycieli akademickich.

Podobne prace

Do góry