Ocena brak

Niwelator

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Niwelator jest rodzajem lunety zamontowanej na trójnożnym statywie w sposób, pozwalający dowolnie nią obracać, ale wyłącznie w płaszczyźnie po­ziomej. Przez całe pole widzenia niwelatora prze­prowadzona jest pozioma kreska, zwana poziomem odniesienia. Gdy niwelator poprawnie ustawimy, co oznacza jego dokładne wypoziomowanie, wszyst­kie punkty widoczne na tej linii powinny znajdować się w jednej poziomej płaszczyźnie. Przy wypoziomowywaniu niwelatora pomocna jest wbudowana poziomica alkoholowa.
Przy wyznaczaniu względnych wysokości roz­maitych punktów mierzonego terenu niezbędna jest też tak zwana łata miernicza, będąca sztywną deską zaopatrzoną w podziałkę. Łatę ustawia się piono­wo, tak że jej dolny koniec opiera się na punkcie odniesienia, zwanym reperem lub punktem niwela­cyjnym, którego wysokość ponad poziomem morza jest znana. Niwelator ustawia się w pewnej odle­głości od łaty, w punkcie leżącym powyżej reperu. Po ustawieniu ostrości na łatę odczytuje się, na jakiej wysokości poziom odniesienia przecina po­działkę łaty. W ten sposób wyznacza się wysokość instrumentu ponad poziom punktu niwelacyjnego.
Wysokość innego punktu wyznacza się, usta­wiając nad nim łatę i odczytując wysokość niwe­latora nad tym punktem. Różnica tych dwu odczy­tów daje wysokość mierzonego punktu względem poziomu reperu. W ten sposób można wyznaczyć wysokość wszystkich istotnych punktów na danym obszarze ponad poziom punktu niwelacyjnego. Niwelator niekiedy trzeba jednak przenosić, gdyż nie zawsze wszystkie punkty są dostatecznie dobrze widoczne z miejsca, w którym pierwotnie przyrząd został ustawiony.

Podobne prace

Do góry