Ocena brak

NITSCHMANN HEINRICH

Autor /jasminkowa Dodano /08.03.2012

NITSCHMANN HEINRICH, ur. 26 IV 1826 w Elblągu, zm. 27 IV 1905 tamże, niem. poeta i prozaik, krytyk lit. i muz., tłumacz i popularyzator literatury polskiej. Mieszkał gł. w Elblągu, przez pewien czas w Pożarach pod Działdowem, Berlinie i Królewcu. W imię idei zbliżenia kult. między narodami zwalczał przekonanie o ubóstwie kultury pol.; jest autorem Geschichte der polnischen Literatur (Lipsk 1882, wyd. 2 1889), a także kilkudziesięciu haseł pisarzy pol. w Deutsche Enzyklopadie (1886-89). Tłumaczył gł. poezję romant.: Mickiewicza (m. in. Grażynę, Sonety krymskie), Słowackiego (m. in. Ojca zadżumionych), Marię Malczewskiego, utwory Krasińskiego, Zaleskiego, Pola, Syrokomli, a także Asnyka, poetów staropol. Reja i Kochanowskiego, poetów XVIII w., dawne pieśni kośc. i ludowe. Przekłady zebrał w antologiach: Polska na Parnasie. Ausgewahlte Gedichte der Polen (1860, wyd. nast. stopniowo rozszerzane, wyd. 4 pt. Der polnische Parnass 1875) oraz Iris (1880). Także swój podręcznik historii literatury pol. ilustrował własnymi przekładami. Działalność N. cieszyła się dużym uznaniem w pol. środowiskach kulturalnych.

PSB 23 (L. Jarzębowski); A. BUKOWSKI H.N., niemiecki propagator polskości, „Rejsy" 1955 nr 46; L. JARZĘBOWSKI H.N. - miłośnik literatury polskiej, Zesz. Nauk. UMK, Filol. Pol. 3 (1960).

Tadeusz Oracki

Podobne prace

Do góry