Ocena brak

Niezgodność

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011

Charakterystyka

Niezgodność (3.6.2) - niespełnienie wymagania (3.1.2, ISO 9000:2005).

Wystąpienie niezgodności nie sprzyja jakości. Może być związane z niespełnieniem określonych wymagań związanych z normami, dokumentacją jakości, przepisów prawnych, wymagań stron kontraktu czy wymagań klienta oraz innych zainteresowanych stron. Jako niezgodność można potraktować tylko to, co faktycznie zostało stwierdzone, czyli poparte dowodem obiektywnym.


Kategorie niezgodności

  1. systematyczne - wady wykryte w systemie zarządzania jakością przykład: nie wdrożony element systemu, brak wymaganych zapisów, istnieje wyposażenie pomiarowe, które nie jest nadzorowane
  2. przypadkowe - zostaje niespełnione wymaganie, ale bez większych konsekwencji: brak zapisu jednego z wymaganych odczytów, oznakowanie pomieszczeń niezgodne z instrukcją
Uwaga: więcej przypadkowych niezgodności w jednym obszarze może powodować złe funkcjonowanie systemu.


Kwalifikacja niezgodności

  1. niezgodność mała - odosobniony, udowodniony przypadek niespełnienia wymagania
  2. niezgodność duża (krytyczna) - wada całego systemu, niezgodność systematyczna ewentualnie znacząca liczba niezgodności z wymaganiami systemu zarządzania jakością.

Dokumentowanie niezgodności

Udokumentowanie niezgodności wymaga:

  • wskazania wymagania, które nie zostało spełnione,
  • określenia na czym polega niezgodność,
  • wskazania dowodu.
Odwołanie się do wymagania powinno być precyzyjne. Sformułowanie niezgodności powinno być oczywiste, niedwuznaczne, zwięzłe. Z kolei dowód udokumentowany i dostatecznie uszczegółowiony. W przypadku stwierdzenia niezgodności podejmuje się działania korekcyjne (np. usunięcie niezgodności) oraz doskonalące|korygujące (likwidacja przyczyny niezgodności).

Po zrealizowaniu działań należy sprawdzić ich skuteczność. Powinien istnieć obiektywny dowód na pełne wdrożenie działania korygującego oraz jego skuteczność.


Autor: Malgorzata Nowinska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry