Ocena brak

Niewiążące akty prawa wtórnego

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

1. Zielone księgi

a. Wydawane przez KE w formie komunikatu

b. Cel: inicjacja dyskusji na jakiś temat, a w konsekwencji proces legislacyjny

c. Nie zawierają projektów o charakterze prawnym, są tylko analizą stanu faktycznego

2. Białe Księgi

a. Wydawane przez KE

b. Zawierają propozycje uregulowania danej materii (w przeciwieństwie do Zielonych Ksiąg)

c. Jeżeli zostanie zaakceptowana przez RUE, staje się oficjalnym programem unijnym. Program jest przyjmowany przez RUE => jest to spis działań, jakie instytucje UE podejmą w określonej dziedzinie i w określonym czasie (najczęściej ok. 5-10 lat). Programy są publikowane jako komunikaty KE.

3. Uchwały

a. Przyjmowane przez RUE i Parlament

b. Podstawowe uzgodnienia w danej dziedzinie, przyjęte przez ministrów MS

c. Bardzo często wpływają na politykę rządów MS (choć nie są legalnie wiążące)

4. Raporty

a. Publikowane przez KE

b. Mają za zadanie ukazać osiągnięcia UE w danej dziedzinie

c. Najważniejszy jest raport pisany corocznie przez KE przedkładany Parlamentowi („co zrobiła komisja, żeby UE lepiej działała”, określenie stanu faktycznego)

Podobne prace

Do góry