Ocena brak

Nieważność umowy międzynarodowej

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Przyczyny nieważności umowy międzynarodowej:

- przymus: przymus zastosowany wobec państwa w celu wymuszenia zgody na umowę powoduje to, iż umowa taka jest nieważna. Mowa jest o tym w Konwencji Wiedeńskiej w art. 2 par. 4.

- błąd: błąd jest przyczyną nieważności umowy jeśli dotyczy faktów lub sytuacji, która istniała w czasie zawierania umowy i stanowiła istotną podstawę zgody państwa na związanie się tą umową. Państwo nie może jednak powoływać się na błąd, jeżeli własnym postępowaniem spowodowała jego powstanie, albo jeżeli okoliczności w czasie zawierania umowy wskazywały, że państwo powinno liczyć się z pojawieniem się błędu.

- podstęp: państwo, które związało się umową przez podstęp drugiego państwa negocjującego może powołać się na podstęp dla unieważnienia swojej zgody na związanie się umową. Dotyczy to także sytuacji, w której przedstawiciel państwa został przekupiony, ażeby się tą umową związać.

Podobne prace

Do góry