Ocena brak

Nietypowe zaburzenia miesiączkowania

Autor /rambo Dodano /30.01.2014

Do tej grupy zaburzeń należy hypermenorrhoea, jako zbyt obfite, jednak regularne krwawienie, krwawienie przed- i pomiesiączkowe, jako wynik stanów przekrwienia w obrębie narządów płciowych, występujące również przy zapaleniach, oraz niezbyt często krwawienia międzymiesią-czkowe. Będziemy zaliczać do tej grupy menorrhoea, jako krwawienie przedłużające się i zbyt obfite, jednak cykliczne, które uwarunkowane jest zmianami zapalnymi lub zaburzeniami hormonalnymi. Jako ostatni rodzaj krwawienia trzeba wymienić polymenorrhoea, która chrakteryzu-je się skróconym cyklem miesiączkowym, jako wynik nadczynności gruczołu tarczowego (zmiany zachodzące w jajniku przebiegają szybciej). Przy tego rodzaju zaburzeniach nie wchodzi w rachubę leczenie gimnastyką leczniczą lub za pomocą wybiórczego masażu, które mogłoby wpłynąć na charakter cyklu miesiączkowego. Jeśli leczenie gimnastyką zalecane jest z innych względów, to przy istnieniu chwiejności neurohumo-ralnej można doprowadzić do pogorszenia się cyklu. Odnosi się to szczególnie do działania masażu tkanki łącznej na strefy lędźwiowe i krzyżowe, np. przez wywołanie zespołu lędźwiowego, jak również do zastosowania „rolowania" okolicy kości krzyżowej, tak że lepiej zrezygnować z zastosowania tych metod.

Podobne prace

Do góry