Ocena brak

Nieświadomość poznawcza

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

Procesy poznawcze mogą być:

- kontrolowane - racjonalne, pochłaniają dużo energii i uwagi,

- automatyczne - poza kontrolą i świadomością, zazwyczaj nieintencjonalne, mimowolne,

szybkie i skuteczne

Nieświadomość poznawcza obejmuje znaczna część życia psychiczne, wpływa na:

  • pamięć i spostrzeganie (Jacoby)

  • uczucia i postawy wobec innych (pokazywano podprogowo słowa wywołujące wrogość a następnie zdjęcia osób - były one oceniane gorzej niż w grupie kontrolnej) Często postawy wobec innych są kształtowane nieświadomie, (np. stereotypy) co zwiększa ich trwałość i trudność skorygowania.

Konstrukty osobiste chronicznie dostępne (automatyczne procesy percypowania i interpretowania rzeczywistości) - pewne sposoby spostrzegania świata są automatyczne - wystarczy niewiele informacji, by je uruchomić. Są niezależne od intencji, skuteczne, są poza wolicjonalna kontrolą, uczestniczą w procesach spostrzegania siebie, prowadzą do formowania obrazu świata zgodnego z konstruktami.

Każdy ma inne konstrukty.

Psychoanalitycy nie zajmują się nieświadomością w takim rozumieniu jak ujmują ją przedstawiciele koncepcji poznawczych i odwrotnie. Być może mówią oni o zupełnie innych procesach i konstruktach.

Do góry