Ocena brak

Nieprawidłowa struktura kapitału.

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Zmiana zysku organizacyjnego lub stóp procentowych może mieć skutek niszczący. Podobny skutek może wywołać nieprawidłowa struktura kapitału, nie da się go dostrzec analizując normalne czynniki ryzyka finansowego.

  1. dług zbyt wysoki w stosunku do kapitału własnego skłania pożyczkodawców do przeszacowania ryzyka przedsiębiorstwa, zwiększenia stóp procentowych oraz ograniczenia dalszych pożyczek;

  2. proporcje długu i kapitału własnego mogą zostać ustalone prawidłowo, ale błędne mogą się okazać oszacowania całkowitej kwoty zapotrzebowania finansowego niezbędnego dla sfinansowania danego poziomu działalności przedsiębiorstwa.

Kiedy przedsiębiorstwo chce zrobić zbyt wiele w zbyt krótkim czasie przy użyciu zbyt niskiego udziału długu długoterminowego, to może ono osiągną wzrost zysku handlowego, ale jednocześnie nie być w stanie wytwarzać odpowiednich przyrostów gotówki. Nie mając odpowiednich funduszy wspierających wzrost obrotów handlowych przedsiębiorstwo może nie być zdolne do terminowego spłacenia swoich długów. Stan taki nazywa się wzrostem ponad stan (overtradingiem).

Podobne prace

Do góry