Ocena brak

Niepoczytalność

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

Przepisy KPK przewidują sytuacje, w których należy przeprowadzić badania dot. stanu psychicznego sprawcy. Ma to miejsce wtedy, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości czy sprawca był poczytalny w chwili popełnienia czynu. W art.31§1 mamy ustawową definicje niepoczytalności. W teorii prawa karnego wyróżnia się 3 typy tej def.:

-def. Psychiatryczna – wykazuje przyczyny

-def. Psychologiczna – wykazuje skutki

-def. psychiatryczno – psychologiczna – wskazuje przyczynę i skutek

Przyczyny niepoczytalności:

-upośledzenie umysłowe – zahamowany lub niepełny rozwój umysłowy ujawniający się w okresie rozwojowym i dotyczący poziomu inteligencji, tzw. zdolności poznawczych, mowy, umiejętności społecznych. Upośledzenie określa się w/g wystandardowanych testów inteligencji.

-choroba psychicznazaburzenia psychiczne powodujące zmiany w zakresie świadomości woli i uczuć.

-inne zakłócenia czynności psychicznej – jest to przyczyna niepoczytalności wskazana jako niezbędna i wprowadzona do ustawodawstwa przez pracowników, którzy dostrzegli konieczność ewentualnego wyłączenia odp. karnej w przypadku wystąpienia okoliczności nie mieszczących się wśród w/w przyczyn. Zalicza się do nich: hipnozę, stres, skrajne przemęczenie, pewne zakłócenia o charakterze medycznym jak dojrzewanie czy klimakterium.

Skutki niepoczytalności – niemożność rozpoznania znaczenia czynu lub niemożność pokierowania swym zachowaniem.

Do góry