Ocena brak

Niepisane normy konstytucyjne

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Są to normy prawne, które mają zastosowanie w określonym przypadku i mają moc obowiązującą, ale nie są aktami skodyfikowanymi. Przykładem są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który dla określonego rozstrzygnięcia może z norm konstytucyjnych utworzyć nowe zasady. Czasami to nauka prawa konstytucyjnego tworzy normy, by rozstrzygnąć kwestie sporne jeszcze nie zawarte w unormowanych normach konstytucyjnych.

Podobne prace

Do góry